Skip to content

Nhà quản lý cấp trung đang gặp vấn đề gì?

by on May 22, 2011
 • – Khả năng thuyết phục, thuyết trình  trước Ban Gíam đốc và quyền tài chính cho nhân viên.
 • – Qúa nhiều sức ép, áp lực công việc, nhiều nhiệm vụ chồng chéo, không đủ nhân lực.
 • – Giao việc mà cấp dưới chưa hoàn thành hoặc mức độ hoàn thành không cao.

  Khóa đào tạo: Nhà quản lý tâm huyết (PiM)

 • – Chưa biết giao việc, giám sát nhân viên, chưa biết đào tạo lớp kế thừa, chưa biết lập kế hoạch.
 • – Chưa có kinh nghiệm quản lý, chưa có đội ngũ kế thừa.
 • – Có chức vụ nhưng không có quyền hạn
 • – Định hướng và mục đích của quản lý cấp Trung.
 • – Truyền lửa, chưa truyền nhiệt huyết cho cấp dưới.
 • – Cấp dưới nghỉ việc, chưa có quyền lực đối với  nhân viên, hơi thiên về tình cảm trong công việc.
 • – Chưa có quyền quyết định theo ý mình.
 • – Thiếu kiến thức, không biết khó khăn của nhân viên, không được hỗ trợ.
 • – Chưa thực sự được trao quyền về mặt tài chính

Trích từ các phản hồi của học viên của lớp học Quản lý cấp trung được tổ chức từ sự phối hợp giữa Bách Khoa Computer, Giải Pháp Tinh Hoa, và Trung tâm phát triển nguồn nhân lực HD-Leadman.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: