Skip to content

Tâm lý hình học – đoán tính cách trong tích tắc

by on May 22, 2011

TÂM LÝ – HÌNH HỌC LÀ GÌ?

Tâm lý – Hình học nghiên cứu về tính cách của con người qua các biểu tượng hình học. Bạn sẽ hiểu được “biểu tượng hình học của bạn” tiết lộ điều gì về tính cách của bạn. Bạn sẽ biết tại sao bạn có những suy nghĩ, cảm nhận, xử sự, giao tiếp, làm việc theo cách riêng của bạn.

Bạn cũng sẽ hiểu được tại sao những người chung quanh bạn có những suy nghĩ và ứng xử… theo cách của họ. Một khi bạn đã hiểu những khác biệt giữa bạn và những người chung quanh, bạn sẽ dễ cảm thông với họ hơn. Bạn sẽ sống và làm việc với người khác thoải mái hơn và chắc chắn bạn sẽ thấy vui hơn, hạnh phúc hơn trong các tương quan với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình…

Trong các hình dưới đây (Hình vuông, Hình tam giác, Hình chữ nhật, Hình tròn, Hình lượn sóng) bạn thích hình nào nhất?
Hãy chọn hình mà bạn thích nhất, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy lựa chọn đó cho thấy tính cách của bạn với độ chính xác khá cao.

Hình vuông Hình tam giác HÌnh chữ nhật Hình tròn Hình lượn sóng

Theo tiến sỹ Susan Dellinger, tác giả của Tâm lý – Hình học, mỗi biểu tượng hình học trên đều tiết lộ tính cách của bạn.

Tham khảo thêm tại Unity

Tham khảo thêm về phương pháp phân loại con người theo mô hình DISC

From → Uncategorized

One Comment
  1. Hãy xem bạn là hình nào trong những hình dưới đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: