Skip to content

Công thần không chịu phát triển

by on May 25, 2011

bạn này là một nhân tài về sản xuất trong công ty, nhưng rất khó trị, giao cho bạn ấy phụ trách 1 phòng cuối  cùng cả phòng không ai phục, cấp trên bảo có khi lại không nghe. Bạn ấy còn là công thần từ lúc công ty còn khó khăn đến giờ.
Giờ chỉ có cách là cho bạn ấy đi học nhưng không biết học gì cho phù hợp.

Vậy tôi phải làm gì?

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: