Skip to content

Chọn nhà quản lý cho bộ phận đang phát triển

by on June 1, 2011

Bộ phận sản xuất của tôi đang phát triển nhanh, và cần một nhà quản lý. Nhưng tôi cảm thấy thật bế tắc.

Nhân viên A vốn là người có tay nghề cao nhất, tôi cũng đã chọn anh ta làm quản lý, nhưng có rất nhiều vấn đề. Anh A vì có tay nghề cao nên rất kiêu ngạo với nhân viên, nên các nhân viên khác không phục. Ngoài ra A cũng tự mãn, cho rằng mình đã giỏi rồi nên không thèm đi học thêm về kỹ năng quản lý.

Nếu không chọn A làm quản lý, thì dù quản lý mới có là ai, A vẫn không phục. Vì anh ta vốn là người có năng lực ( sản xuất) giỏi nhất trong bộ phận. Mà tôi cũng không biết mình phải dựa trên tiêu chí nào để chọn người quản lý.

Vậy tôi phải làm sao?

———-

Tham khảo thêm bài viết Các tố chất và biểu hiện của nhân tài, để nhận ra ai có tiềm năng trở thành nhà quản lý.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: