Skip to content

Phân cấp năng lực 'Quản lý sự thay đổi'

by on June 13, 2011

Cấp 1: Năng lực cơ bản/ nền tảng

 • Phát hiện kịp thời các thay đổi và chấp nhận thay đổi khi cần thiết
 • Không để các thay đổi bất ngờ làm mình hoang mang do sự quen thuộc bị xáo trộn
 • Dần dần thích nghi với sự thay đổi, biết mình cần phải làm gì để đảm bảo được hiệu quả công việc trong và sau khi thay đổi
Photobucket

Cấp 2: Năng lực làm việc

 • Phát hiện và thích nghi nhanh chóng với mọi sự thay đổi
 • Dự đoán trước các thay đổi cần thiết và chủ động khởi xướng sự thay đổi, có khả năng quyết định thời điểm cần thay đổi những chỉ dẫn trong công việc, giải quyết hiệu quả và linh hoạt những vấn đề liên quan đến sự thay đổi
 • Có khả năng quản lý quá trình thay đổi, tạo cơ sở cho quá trình thay đổi diễn ra nhanh chóng và hiệu quả mà không bị giảm năng suất

Cấp 3: Năng lực làm việc tốt

 • Giúp mọi người hiểu được lợi ích, sự cần thiết phải thay đổi và chấp nhận, hứng thú với sự thay đổi
 • Cung cấp cho các thành viên trong nhóm những kỹ năng cần thiết để thay đổi và để họ biết là họ có thể thích nghi được nhanh chóng
 • Tạo ra môi trường làm việc linh hoạt, khuyến khích mọi người chủ động khởi xướng sự thay đổi nếu thấy cần thiết

Cấp 4: Một chuyên viên giỏi

 • Tạo dựng một cơ cấu tổ chức linh hoạt, có khả năng tiên lượng được những thay đổi cần thiết. Luôn đi tiên phong trong việc tìm ra những hướng kinh doanh, đối tác, chính sách và quy trình mới
 • Khuyến khích mọi người suy nghĩ một cách sáng tạo, tìm ra những đÞnh hướng, những hệ thống và phương thức mới có thể được để phát triển và áp dụng hiệu quả cho tổ chức
 • Xây dựng cơ chế hỗ trợ và nguồn lực cho việc tiến hành thay đổi một cách hiệu quả
 • Tạo ra quy trình quản trị thay đổi trong tổ chức
 • Giúp mọi thành viên trong nhóm tham gia hiệu quả vào quản trị quá trình thay đổi
 • Liên tục điều chỉnh những chiến lược và kế hoạch ở mức độ cao để đáp ứng những thay đổi trong công việc

Nguồn: http://nqcenter.wordpress.com

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: