Skip to content

Hãy tạo ra 3 thay vì 1

by on June 17, 2011
Photobucket

Chúng ta đều biết tầm quan trọng của các mối quan hệ (network) trong kinh doanh. Nhưng luôn tồn tại một sai lầm phổ biến là cứ chăm chăm vào việc xây dựng cho mình một network duy nhất thay vì phải tạo cho mình đến cả ba loại như sau:

Network trong công việc bao gồm những người liên quan đến công việc của bạn như đồng nghiệp ngang cấp, sếp trực tiếp, sếp tổng và những người xung quanh. Thường thì bạn không quan tâm đến họ nhưng bạn vẫn cần vun đắp cho những mối quan hệ này.

Network giúp bạn phát triển là một nhóm những người tín cẩn và có thể cho bạn lời khuyên bất cứ lúc nào. Hãy chọn những người với những quan điểm khác nhau và nhìn xa trông rộng.

Network chiến lược giúp bạn chuẩn bị cho những thành công trong tương lai. Nhóm này là những người sống đường biên trong thế giới hiện tại của bạn và giúp bạn có thể thấy được những gì ở cuối chân trời.

Theo Harvard Business Preview – think2grow dịch

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: