Skip to content

Cải tiến tổ chức của tôi thật khó

by on June 18, 2011

Doanh nghiệp của tôi có 800 người, và hiện nay tôi cảm thấy cần phải thay đổi để trở nên cạnh tranh hơn. Các nhân viên của tôi cần có qui trình làm việc, và phải tuân thủ theo qui trình. Chúng tôi đã mời rất nhiều chuyên gia về hỗ trợ, có cả những người rất có kinh nghiệm, nhưng đều thất bại:

  • Qui trình xây dựng nên chỉ đáp ứng được 50% yêu cầu
  • Việc xây dựng được qui trình đúng 100% thật khó, dù chuyên gia có giỏi đến đâu, và tốn rất nhiều thời gian
  • Nhân viên vẫn chưa thực sự làm theo qui trình mới, dù đã được training rất nhiều

Làm cách nào để nâng cao năng lực doanh nghiệp của tôi?

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: