Skip to content

Thống nhất tiêu chí tuyển dụng giữa bộ phận nhân sự và bộ phân chuyên môn

by on June 18, 2011

Trước đây 3-4 tháng, khi apply vào công ty X, trưởng phòng đã đồng ý tuyển dụng tôi nhưng phòng nhân sự lai cho rằng tôi không phù hợp. Sau đó tôi đã sang công ty khác làm việc. Việc đó đã gây ra chút trục trặc giữa trưởng phòng và nhân sự. Hiện tại tôi rất muốn được có cơ làm việc tại công ty X. Tôi và trưởng phòng nên thuyết phục bên nhân sự ra sao để tôi có thể được chấp nhận. Rất mong nhận được sự tư vấn.

 

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: