Skip to content

Hướng dẫn tạo filter, label trong gmail

by on June 25, 2011

Unread mail

Đầu tiên, bạn log in vào hộp mail của bạn. Sau đó bạn chọn thẻ setting (H.1)hQXWl17sowy1xF7jYjZQk9Of8q9e9z9-YAoSKjdIuhsmG2ChI2v-O1BXJWTT7WyaQytNFZyZveMLqha_F_WvpnWxDSr3hAhc_G38xYfCOQx75IZVig

Bạn chọn đến thẻ Priority Inbox rồi chọn theo các chỉ dẫn trong hình dưới và save lại (H.2)22v5MUTjFqXuDZ-C38Pawphe51SfgC0gPqjL0cqwFzbglG7EPJPcn0e26U-lozkr3pMF5qxVv1UNVzbH3qFjym9HIzFQm4fqRfoqAhbjFLxr397WQw

Và sau đó bạn trở lại hộp mail của mình, bạn sẽ thấy tất cả các mail chưa đọc được lọc vào 1 folder Priority Inbox (H.3)zmyEd6rKWoz1U89lL7LcKH5BlPj7dN7dVYxyx700_ylP0toG3qgpFiy085Eb3xrXLvCg7C4O4H2W9tvta59SNh6AZ55WTZR5wGqit_dDSTb_jI6ysQ

Create Label & Fiter

Đầu tiên bạn cũng vào setting rồi sau đó chọn đến thẻ label như hình vẽ.gO8VWtRAOxM_YG6lHIwdNwn_8PgtkihE_kt5rocK7X8NB464-oRh9F74DnBcVSqjDQWF_LdkWpl0M3X9XkHdEQ0GrEM40D45cqHj37-QmpgdDF8lpw

Sau khi bấm Create thì label được tạo sẽ nằm ở phía dưới, và nếu muốn tạo thêm label thì cứ nhập tên vào ô và tiếp tục. 3cNtKInP7uZWLHLeXMSMsvkCt2sUuqA4yNDh3iN-KZ7i6baXthUEJmXv5Nk81R3yxpJXe4hVdxeoMmphp4LCVq6Fb1F3ZOnoX-iF9PM1XE2DEipz3Q

Tiếp theo, ta chọn qua thẻ Filters và chọn Create a new filter như hình dưới.

Sau khi bấm create a new filter, ta nhập các thông tin tương ứng vào các ô sau.

– From : Ta nhập thông tin tương ứng với nội dung mình muốn lọc, ở đây ta lấy THS từ viết tắt và là mail group của công ty.

– Has the words : Ở đây ta nhập phần đuôi của mail. (vd: @giaiphaptinhhoa.com).Các ô còn lại có thể để trống, hoặc tùy theo bạn muốn lọc mail theo các điều kiện đó.

Sau khi nhập thông tin vào các ô cần thiết ta có thể bấm test search để kiểm tra hoặc bấm Next step để tiếp tục tạo bo lọc.

Ta tiếp tục chọn các thông tin cần thiết để hoàn thiện phần thiết lập bộ lọc email.

– Check vào ô đầu tiên Skip the Inbox(Archive it)

– Ở ô Apply the label, ta chọn đến label mới tạo phù hợp.

– Các ô còn lại có thể để trống, hoặc chọn tùy theo yêu cầu.

Sau đó bấm Create Filter.

Sau khi bấm Create Filter thì đã hoàn thiện phần tạo bộ lọc. Nếu muốn chỉnh sửa hoặc xóa thì chọn nút Edit hoặc Delete phía bên tay phai. Còn nếu muốn tạo bộ lọc khác thì chọn Create a filter.

Ta có thể tạo nhiều bộ lọc khác nhau để tiện cho việc sử dụng email trong công việc.

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: