Skip to content

Diễn đàn phát triển nguồn nhân lực

by on July 9, 2011

Vui lòng để lại thông tin nếu bạn quan tâm đến ít nhất một trong các chủ đề của sự kiện này

  1. Kinh nghiệm điều chỉnh chính sách lương – thưởng trong thời kì lạm phát
  2. Kinh nghiệm xây dựng nên những công ty hạnh phúc
  3. Thảo luận: con người là tài sản hay là chi phí của doanh nghiệp?
  4. Kinh nghiệm tái cấu trúc từ công ty CMC
  5. Thước đo tính cách, các chỉ số sáng tạo, chỉ số vượt khó của nhân viên
  6. Ứng dụng nhân tướng học trong công tác tuyển dụng tại Bach Khoa Computer
  7. Phương pháp đánh giá hiệu quả công việc cho doanh nghiệp nhỏ, dưới 100 người
  8. Tổ chức nhân sự trong các doanh nghiệp siêu lớn, trên 5000 người
Bạn cũng có thể yêu cầu chủ đề mà mình quan tâm, những nhà tổ chức sẻ thực hiện nếu thấy phù hợp 

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: