Skip to content

Chuỗi tọa đàm và mini workshop: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác quản trị nhân sự

by on July 10, 2011

Trong giai đoạn khủng hoảng, các đơn vị, cơ quan, đặc biệt là các doanh nghiệp thường có nhiều thay đổi trong nỗ lực tái cấu trúc, trong đó có vấn đề tổ chức, chính sách nhân sự. Đối diện với “bài toán nhân lực” đòi hỏi người làm quản trị nhân sự phải có thái độ chủ động thích nghi, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, có kiến thức sâu rộng về chuyên môn cũng như kiến thức xã hội.

Buổi 1: Tổng quan về tái cấu trúc để phát triển

Chương trình nhằm hỗ trợ học viên có thể tự tin trở thành một chuyên viên nhân sự trong bối cảnh mới, được thiết kế dưới dạng các hội thảo mini. Mỗi hội thảo với số lượng dưới 25 người, được tổ chức như là một workshop để các chuyên gia chia sẻ các kinh nghiệm thực tế.

Chúng tôi mong muốn đem lại những kinh nghiệm làm việc thực tế nhất cho người tham dự, thông qua những buổi gặp gỡ và chia sẻ với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Chương trình này nằm trong chuỗi sự kiện “nâng cao năng lực quản trị nhân sự“.

  • Buổi 1: Tổng quan về tái cấu trúc nguồn nhân lực để phát triển  (ngày 7/7/2011)
  • Buổi 2: Đào tạo thay đổi thái độ và thói quen trong doanh nghiệp ( 14-17g00 ngày Thứ 7, 23/07/2011) 
  • Buổi 3: – Tổ chức nhân sự: Phân tích công việc. Xây dựng bảng Mô Tả công việc và tiêu chuẩn chức danh (6/8/2011)
  • Buổi 4:  Tuyển dụng: Chính sách, quy trình, các phương pháp phỏng vấn, nguồn tuyển dụng, quản lý dữ liệu ứng viên-  Hiểu về những kiểu người khác nhau trong công việc để ứng xử  phù hợp (20/8/2011)
  • Buổi 5: – Hoạch định và quản lý hệ thống lương bổng trong doanh nghiệp- Các cơ sở trả lương (dựa trên kỹ năng, công việc hay năng lực thực tế)- Xây dựng định mức lao động, phân tích đánh giá công việc- Nghiên cứu cơ cấu trả lương, thưởng (3/9/2011)
  • Buổi 6: Quản lý và đánh giá năng lực của nhân viên- Xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá và cải tiến năng lực làm việc của nhân viên- Mô hình đánh giá năng lực làm việc theo hệ thống MBO và hệ thống BSC & KPI- Động viên, tạo động lực làm việc cho nhân viên (17/9/2011)

Diễn đàn phát triển nguồn nhân lực

Các buổi workshop được tổ chức tại Trung tâm phát triển nguồn nhân lực thuộc viện Leadman, vào chiều thứ 7, 2 tuần 1 lần.
Phí tham dự: 300.000 VNĐ/ người
Chính sách giảm giá: giảm giá 10% cho thành viên các công ty thuộc HCG,  
Đăng ký tham dự:
Chị Lan Uyên | Trung tâm HD – Leadman, 46 Nguyễn Văn Thủ Q.1, Tp.HCM
Tel: 08.66781867 – 0909. 231. 051
Email: lanuyen.hdleadman@gmail.com

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: