Skip to content

Ai cũng phải học

by on July 12, 2011

Trong thời đại thịnh vượng của khoa học quản lý phương Tây, thì những bài viết thuần chất Á Đông như thế này vẫn đem lại nhiều sự bình an cho tâm trí nhà lãnh đạo.

Sưu tầm bởi: chị Trần Bích Châu – thành viên CEO chapter – BNI

Ai cung phai hoc.ppt

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: