Skip to content

Đôi điều về hệ thống các chế độ đãi ngộ về mặt vật chất

by on July 17, 2011

Hệ thống đãi ngộ vật chất gồm những yếu tố nào?

Gồm 4 yếu tố cơ bản: lương, thưởng, phụ cấp, và chế độ phúc lợi khác, trong đó: Mức lương thể hiện trình độ, kỹ năng, vị trí .., mức thưởng thể hiện kết quả làm việc (tốt hơn bình thường), mức phụ cấp dành cho các công việc có điều kiện khó khăn, và các phúc lợi khác thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động. Tham khảo thêm giai phap tinh luong

 

Làm sao xây dựng hệ thống lương hợp lý?

Có nhiều yếu tố tác động đến mức lương cơ bản của một vị trí, vd: yêu cầu kỹ năng, trình độ học vấn, tính sáng tạo, độ căng thẳng trong công việc, phạm vi ảnh hưởng công việc … Một hệ thống thang lương tốt là hệ thống phản án sự ảnh hưởng của tất cả các yếu tố có liên quan.

Xây dựng hệ thống thưởng kích thích năng suất?

Một hệ thống thưởng tốt là hệ thống chỉ thưởng cho người có năng suất cao ( so với bình thường của người đó). Có 2 kiểu thưởng: thưởng theo mức lương cơ bản, và thưởng theo lợi nhuận của công ty. Thông thường, các doanh nghiệp thưởng cho nhân viên theo mức lương cơ bản (vd: cuối năm nay những nhân viên xuất sắc được 2 tháng lương) vì không muốn công bố mức lợi nhuận. Nhưng đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn, việc cho nhân viên thấy được mức lợi nhuận sẽ giúp nhân viên không thắc mắc “vì sao tôi được thưởng ít”.

Để xây dựng được qui chế thưởng tốt, doanh nghiệp cần phải theo dõi được kết quả công việc, kết quả hoạt động của công ty, và mức thu nhập của nhân viên.  Một phần mềm tính lương tốt sẽ là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp hoạch định được quỹ lương của mình.

Thưởng phải kết hợp với lương một cách hợp lý

Tỉ lệ giữa thưởng/lương trong thu nhập của nhân viên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần làm việc của nhân viên đó. Vd một nhân viên bán hàng có tỉ lệ thưởng/lương cơ bản quá thấp sẽ không có động lực đi bán hàng. Một nhân viên văn phòng có tỉ lệ thưởng/lương CB quá cao sẽ cảm thấy thu nhập không ổn định và muốn chuyển sang vị trí khác …

Sơ đồ dưới đây thể hiện tỉ lệ hợp lý một cách tương đối

 Các phần mềm tính lương nên hỗ trợ cho việc thống kê này để giúp bộ phận nhân sự cải tiến cơ chế lương thưởng.

Các khó khăn khi triển khai trong thực tế

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: