Skip to content

Công cụ hỗ trợ hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp

by on July 18, 2011

Vấn đề lớn nhất hay gặp trong doanh nghiệp là tình trạng đào tạo không hiệu quả: doanh nghiệp tốn nhiều tiền đưa nhân viên đi học các khóa đào tạo, hoặc tổ chức đào tạo in-house, nhưng kết quả “đâu lại vào đấy”.

Một trong những nguyên nhân chính là do người học không áp dụng bài học vào trong công việc của mình. Việc thường xuyên nhắc nhở người học ứng dụng vào thực tế là một việc khó, đặc biệt là khi trong doanh nghiệp có nhiều người, mỗi người tham gia nhiều khóa học khác nhau vào những thời điểm khác nhau.

Thật may khi công việc nhắc nhở này có thể được thực hiện một cách tự động, với giải pháp nhắc nhở tự động của TINH HOA.

Sau đây là hệ thống do TINH HOA xây dựng cho Trung Tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân Lực HD LEADMAN, áp dụng trong khóa đào tạo Nhà Quản Lý Tâm Huyết.

Học viên của mỗi khóa học sẽ được gửi một đường link đăng kí vào một chương trình Nhắc nhở định kì. Sau khi đăng kí vào chương trình này, hàng quý ( hoặc có thể hàng tháng/ hàng năm, tùy theo yêu cầu), học viên sẽ được nhận một bản tin. Bản tin sẽ giúp học viên nhìn lại về những điểm (có liên quan đến nội dung lớp học) cần phải cải thiện, qua đó xác định các trọng tâm mà mình cần thực hiện để nâng cao năng lực.

Ngoài ra bản tin còn đính kèm một số tài liệu nâng cao, có liên quan đến nội dung lớp học. Xem nội dung bản tin mẫu tại đây.

Học viên nếu không muốn nhận bản tin, có thể hủy đăng kí bất kì lúc nào, hoặc tái đăng kí bất kì lúc nào.

Điểm hay thứ nhất của công nghệ này là các bản tin sẽ được tự động gửi, dựa vào ngày đăng kí của học viên. Qua đó, bộ phận tổ chức đào tạo dường như không phải làm gì, nhưng vẫn theo sát học viên sau khóa học.

Điểm hay thứ hai là hệ thống này có thể kết hợp với hệ thống đánh giá hiệu quả của đào tạo.

Vui lòng liên hệ với GIẢI PHÁP TINH HOA để có thêm thông tin về giải pháp này.

Tham gia khảo sát: các khó khăn hay gặp trong công tác đào tạo

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: