Skip to content

Đánh giá nhân viên trong các doanh nghiệp lớn?

by on July 19, 2011

Bên cạnh việc đánh giá kết quả công việc, bài viết tổng quan đánh giá nhân sự còn giới thiệu thêm các loại hình đánh giá có ích cho doanh nghiệp.

Đo lường tính cách

Loại đánh giá đầu tiên là “đo lường” tính cách nhân viên. Trên nguyên tắc, sử dụng từ “đo lường” sẽ đúng bản chất hơn là “đánh giá tính cách”, vì không có khái niệm tính cách nào tốt hơn tính cách nào. Việc xác định tính cách sẽ giúp các nhà quản lý đưa nhân viên vào đúng công việc phù hợp với mình. Xem tham khảo 4 loại người tiêu biểu trong mô hình công cụ đo lường tính cách DISC.

Bên cạnh việc phân công đúng người đúng việc, việc xác định đúng tính cách sẽ giúp công việc quản lý và giao tiếp hiệu quả hơn. Xem tham khảo bài viết phân loại nhân viên để quản lý hiệu quả.

Các công cụ hỗ trợ đo lường tính cách nhân viên? 

Một số công cụ đo lường phổ biến hiện nay là DISC, extended DISC, MBTI và Tâm lý hình học (psycho geometry). Việc lựa chọn công cụ nào sẽ tùy theo mục đích của các doanh nghiệp. Tâm lý hình học sẽ là công cụ đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai và chi phí thấp, phù hợp cho các doanh nghiệp bước đầu ứng dụng công cụ đo lường tính cách, và muốn đào tạo diện rộng cho toàn bộ nhân viên.

Nếu muốn một công cụ xác định tính cách chi tiết hơn, MBTI là một lựa chọn phù hợp. Công cụ này cho phép phân loại 16 loại tính cách, thay vì chỉ 4 như DISC hoặc tâm lý hình học. MBTI rất phù hợp với ứng dụng trong tuyển dụng. Điểm yếu của MBTI là thiếu yếu tố đo lường, vốn là thế mạnh của DISC và extended DISC.

Điểm mạnh của hệ thống DISC là cho phép số hóa tính cách của nhân viên. Đặc biệt, extended DISC còn cho phép theo dõi quá trình thay đổi tính cách của nhân viên trong môi trường làm việc. Xem tham khảo thêm về Extended DISC.

Đánh giá năng lực của nhân viên?

Có hệ thống đánh giá trình độ nhân viên một cách khách quan, chính xác, luôn là ước mơ của các nhà quản lý. Đánh giá trình độ sẽ làm cơ sở cho việc trả lương, xét thưởng, định hướng và đo lường hiệu quả đào tạo.

Công cụ phổ biến để đánh giá năng lực hiện nay là hệ thống từ điển năng lực.Tương ứng với mỗi vị trí là một bộ gồm nhiều năng lực (competency), mỗi năng lực được đánh giá dựa trên các biểu hiện. Xem tham khảo các biểu hiện của khả năng giữ bình tĩnh.

 

 

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: