Skip to content

đôi điều về việc xây dựng từ điển năng lực

by on July 20, 2011

Từ điển năng lực là vấn đề dường như còn khá mới đối với nhiều cán bộ nhân sự. Hiện nay, khi vai trò của hoạt động Quản trị Nhân lực trong doanh nghiệp ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của nó, thì việc sử dụng từ điển năng lực để làm tăng giá trị cho tổ chức ngày càng được chú trọng.

Để có cái nhìn toàn diện về vấn đề này, trước tiên ta nên xem xét định nghĩa về năng lực và từ điển năng lực.

Năng lực là kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi có ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc. Năng lực được chia làm 3 loại:
– Năng lực chung (yêu cầu với tất cả các vị trí trong tổ chức).
– Năng lực quản lý
– Năng lực đặc thù (với từng vị trí công việc khác nhau thì yêu cầu về năng lực khác nhau).

Từ điển năng lực: Tập hợp, phân loại các năng lực.

* Cách thức xây dựng từ điển năng lực, lên khung năng lực cho các vị trí công việc trong tổ chức:

1. Lên khung năng lực

1.1. Tập hợp tất cả các vị trí, chức danh công việc trong tổ chức
1.2. Phân loại các chức danh công việc theo nhóm (Quản lý, Hành chính – Văn phòng, Kỹ thuật, Kinh doanh…)
1.3. Mô tả tính chất của từng nhóm (nếu công ty nào có điều kiện thì có thể miêu tả cụ thể đến từng chức danh công việc).

2. Từ điển năng lực

2.1. Lựa chọn, xây dựng danh mục các năng lực (chung, quản lý và đặc thù).
2.2. Mô tả các năng lực
– Định nghĩa năng lực
– Biểu hiện của năng lực
2.3. Mô tả các mức độ của năng lực (số lượng cập độ tùy thuộc vào yêu cầu của tổ chức)

3. Ma trận năng lực cho từng nhóm chức danh:

– Dựa trên cơ sở tính chất công việc của từng chức danh, nhóm công việc và từ điển năng lực, người xây dựng sẽ lựa chọn
+ Những năng lực chung cho tất cả các vị trí công việc
+ Năng lực quản lý cho 1 số vị trí công việc

+ Năng lực đặc thù cho từn công việc cụ thể
– Ứng với đặc điểm của từng vị trí công việc, nhóm chức danh, người xây dựng sẽ lựa chọn mức độ năng lực tối thiểu để có thể thực hiện được vị trí công việc đó.

Với kinh nghiệm thực tế dự án công ty tôi thì theo tôi, chúng ta nên có các bước sau:

Bc 1: Xác định các nhiệm vụ chính của vị trí
Vị trí hiện tại này có nhiệm vụ chính gì? Kết quả của nó là gì ?

Bc 2: Phân tích năng lực đủ để đáp ứng các nhiệm vụ chính đó
Trả lời câu hỏi nhiệm vụ chính này cần những năng lực gì để hoàn thành ?

Bc 3: Phân cấp năng lực cho từng năng lực
Mỗi năng lực nếu được chia thành 5 cấp độ thì mỗi cấp độ được định nghĩa như thế nào ?

Bc 4: Áp cấp độ năng lực vào vị trí trên
Theo bạn vị trí và hiện tại công việc bạn đang làm thì năng lực này sẽ ở cấp độ mấy ?

Bc 5: Xây tiêu chuẩn ngạch bậc

Nguồn kinhcan24’Blog | NGUYỄN HÙNG CƯỜNG |Y!h hac1232003 | F kinhcan24 | W www.cmcsi.com.vn

Tác giả:

thoant
thoa.nguyen.hrm

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: