Skip to content

Tổng quan về chế độ đãi ngộ

by on July 28, 2011

1. Quyền lợi vật chất

1.1. Lương cơ bản (xem tham khảo bài viết về Qui trình tiền lương)

1.1.1. Xây dựng thang lương bảng lương dựa vào 3P (position, person, performance)

1.1.2. Cơ chế đánh giá năng lực cá nhân

1.2. Thưởng theo thành tích

1.2.1. Cơ chế thưởng theo kết quả đánh giá thành tích công việc

1.3. Các loại phụ cấp/ trợ cấp cho công việc

1.3.1. Phụ cấp đi lại, phụ cấp điện thoại cho nhân viên kinh doanh/tiếp xúc khách hàng

1.3.2. Phụ cấp độc hại cho nhân viên làm việc trong các môi trường độc hại

1.3.3. Phụ cấp trách nhiệm

1.4. Các loại chế độ khác

1.4.1. vd: Thưởng các dịp lễ  (không theo thành tích)

1.4.2. Thưởng các dịp đặc biệt: cưới hỏi, sinh nhật, ..

1.4.3. Bảo hiểm lao động, bảo hiểm nhân thọ ..

2. Quyền lợi phi vật chất

2.1. Cơ hội phát triển nghề nghiệp bản thân

2.1.1. Chương trình đào tạo ngắn hạn kết hợp đo lường để nâng cao năng lực

2.1.2. Chương trình định hướng cá nhân về con đường phát triển sự nghiệp

2.2. Văn hóa doanh nghiệp

2.2.1. Niềm vui thích trong lúc làm việc, khi hòa nhập với môi trường văn hóa doanh nghiệp. Xem bài viết tham khảo giữ chân nhân sự bằng văn hóa doanh nghiệp.

2.3. Môi trường Cơ sở vật chất thuận lợi

hrpro7 - phần mềm chấm công- tính lương

hrpro7 - phần mềm chấm công- tính lương

3. Trách nhiệm

3.1. Nội qui lao động

3.2. Các qui định trong hợp đồng lao động

3.2.1. Qui định về bảo mật thông tin

3.2.2. Cam kết không cạnh tranh

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: