Skip to content

4 bước để hướng dẫn công việc một cách hiệu quả

by on July 29, 2011

Bước 1 Chuẩn bị
Chào hỏi,
Nói về công việc
Hỏi nhân viên có biết công việc chưa
-> Mục đích: làm cho nhân viên cảm thấy thật thoải mái trước khi học

Bước 2 Giải thích công việc
Nói và chỉ dẫn những bước chính
Giải thích những ĐIỂM QUAN TRỌNG
Giải thích rõ ràng cẩn thận, kiên nhẫn
ĐẶt câu hỏi
-> Mục đích: Làm cho nhân viên hiểu thật cụ thể nội dung mình vừa hướng dẫn

Bước 3 Thực tập
Cho nhân viên thực hành, và sửa chữa nếu cần
Cho nhân viên giải thích những ĐIỂM QUAN TRỌNG
Cho nhân viên hướng dẫn lại mình
-> Mục đích : khi nhân viên hướng dẫn được cho mình là họ đã thực sự hiểu bài

Bước 4 Theo dõi
Cho nhân viên làm việc theo chỉ dẫn
Kiểm tra thường xuyên
Bớt chỉ dẫn để nhân viên chủ động

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: