Skip to content

"Tôi" trên hành trình đi tìm giải pháp

by on August 13, 2011

Tôi là chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp tôi đang khủng hoảng về mọi mặt trước sức ép mỗi ngày từ những biến động thị trường, áp lực từ phía nhà đầu tư, cổ đông, nhà cung cấp, khách hàng cắt giảm chi tiêu, bộ máy “trăm người không như một”, nhân viên tôi đang lao đao trước bão giá kinh tế,… chuỗi “Domino khủng hoảng” đang ùa ập đến với Tôi…Tôi tự hỏi “Vấn đề ở đâu?”

Không đủ nỗ lực ?
Không, Tôi lao động 24 tiếng/ngày mà không đủ lo cho gia đình và nhân viên no ấm, vẫn chưa đủ nỗ lực sao?

Thiếu vốn, nhân lực, cơ sở vật chất?
Đây là đặc trưng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng vẫn có những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thành công, họ may mắn chăng?

Và Tôi trăn trở : “Công cụ nào làm chiếc phao cứu sinh cho doanh nghiệp mình? “

Những mâu thuẫn đan xen…
… “ Liệu có ánh sáng nào ở phía trước, trên con đường tôi đã chọn?”

Dù vậy, Tôi vẫn đam mê kinh doanh và dù không còn ai xung quanh tôi vẫn tiếp tục tin rằng: Phải có cách nào đó chứ, và lại tiến lên phía trước trong âm thầm!

…giải pháp nào cho doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Photobucket

Tham gia Khóa đào tạo "4 phao cứu sinh cho lãnh đạo doanh nghiệp"

 

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: