Skip to content

10-09-2011 | Khóa đào tạo "Bốn phao cứu sinh cho lãnh đạo doanh nghiệp"

by on August 15, 2011

Vì sao bạn nên tham gia khóa học này. Vui lòng click vào Đây ?

Giá trị nhận được sau khóa học:

 • Nhận diện sức mạnh to lớn nào của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh kinh tế chứa đựng nhiều rủi ro và thay đổi như hiện nay
 • Nhận được bộ công cụ mang tính cụ thể để ứng dụng vào quản trị mang tính thời sự
 • Củng cố niềm tin và tư duy tích cực vào sự nghiệp kinh doanh bằng nền tảng quản trị khoa học
 • Giải phóng thời gian làm việc bằng sự chuyển dịch từ phương pháp “cố gắng hết sức mình” sang phương pháp “ tối ưu nguồn lực và liên kết cộng đồng”
Photobucket

Bốn phao cứu sinh cho lãnh đạo doanh nghiệp

Giá trị cộng thêm khi tham gia khóa học:

 • Biết được tính cách của bản thân, điều chỉnh phù hợp với phong cách lãnh đạo mong muốn;
 • Nhận biết DN mình đang ở đâu trên lộ trình tăng trưởng và khủng hoảng tất yếu.

Tham khảo đối tượng học viên:

 • Lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Nhân viên cao cấp, nhà quản lý, giám sát và những chuyên gia đang ở vị trí lãnh đạo.

Giảng viên: Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị

 • Gần 20 năm chia sẻ, giảng dạy và tư vấn về quản trị cao cấp, đo lường và triển khai ứng dụng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống, định hướng và phát triển nhân tài
 • Cựu Tổng Giám Đốc Công ty CP Xuân Trang, là 1 trong 50 Nhà Tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (AC Nielsen, Báo Thanh Niên, Navigos Group)
 • Chủ Tịch VITA-SHARE

Nội dung chương trình
Chuyên đề 1: DISC

 • D-I-S-C dùng trong phân tích từng loại tính cách với thế mạnh và thế yếu để tuyển và dụng người tài phù hợp cho bối cảnh doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Tiến trình phát triển liên tục của nhân viên, nghệ thuật hướng dẫn và hỗ trợ tương ứng với từng giai đoạn, từng loại tính cách để nhân viên nhận thấy doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thực sự là môi trường nâng bước cho sự nghiệp và tài năng của họ.

Chuyên đề 2: Văn hóa doanh nghiệp (Organizational Culture)

 • Phân tích loại hình văn hóa doanh nghiệp nào giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tập hợp nguồn lực cao nhất cho phát triển bền vững trong thách thức của thị trường.
 • Yếu tố và phương thức tạo sự đồng thuận về văn hóa thích ứng với nền kinh tế thay đổi và chứa đựng nhiều rủi ro.

Chuyên đề 3: Tư duy chiến lược (Strategy Thinking)
Công cụ khoa học về tư duy chiến lược nhằm thấu hiểu động thái của thị trường và dự báo trong tương lai;
Cách thức tư duy để phân tích các nguồn lực hiện tại tạo ra đại dương xanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chuyên đề 4: Giải pháp tổng thể

 • Cách thức tối ưu hóa nguồn lực với những giảm bớt, gia tăng và tập trung vào đâu?
 • Cách thức sử dụng Bánh Lái Doanh Nghiệp để tập trung sức mạnh các nguồn lực sẵn có theo từng thời điểm.
 • Cách thức đơn giản hóa, tự động hóa các hoạt động của công ty, để ít hao tốn nguồn lực và tăng hiệu suất.
 • Liên kết và hiệp lực sức mạnh nguồn lực với bên ngoài để phát triển.

Học phí: 1.500.000VNĐ/người/khóa
(bao gồm tài liệu, teabreak và giấy chứng nhận)
Thời lượng: 3h30 x 4 buổi
Thời gian: Ngày 10 và 17/9 /2011
Sáng : 8h30 -> 12h00
Chiều : 14h00-> 17h30
Địa điểm: Viện LEADMAN 46 Nguyễn Văn Thủ, Q1

ĐĂNG KÝ THAM GIA ONLINE


Liên hệ, đăng ký:
Viện Nghiên cứu Khoa học lãnh đạo và Quản trị doanh nghiệp LEADMAN
Địa chỉ: 46 Nguyễn Văn Thủ (Lầu 1), Quận 1, Tp.HCM| Tel: 6678 1867| Fax: 391.15.477
Chị Bích Ngọc:
E-mail: bichngoc@leadman.edu.vn
M | 0906722827.

Chị Lan Uyên:
E | lanuyen@leadman.edu.vn
M | 0909231051

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: